De leden zijn jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte hiervan wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering voorafgaande aan het nieuwe fietsseizoen.

De contributie bedraagt voor 2018 €55,-.
Dit is inclusief het lidmaatschap (verzekering) van de NTFU.
Lidmaatschap van de NTFU houdt ook in dat de leden verzekerd zijn tegen ongevallen tijdens het uitoefenen van hun fietssport. De contributie voor het jaar 2018 is op de ledenvergadering van 16-1-2018 vastgesteld.
Voor meer informatie over het lidmaatschap van de NTFU en de verzekering zie de site van de Nederlandse Toer Fiets Unie..

De contributie kan worden overgemaakt op NL94 RABO 0303916532 tnv WTC Westervoort.