Route 15 40 km

W’voort, Pleybrug, fietspad langs de Rijn en via Nelson Mandela terug naar Ah. Nrd, Mariendaal, Wolfheze, via Wolfhezerweg (N783) naar A’damseweg, re ri. Arnhem, re Dreijenseweg, in O’beek over spoorviaduct, re Mariaweg, re Utrechtseweg, op rotonde li via van Borselenweg, li Benedendorpseweg, Klingelbeekseweg, langs Rijnhotel, W’voort