We maken met zijn allen gebruik van de openbare weg. Houd je aan de verkeersregels en houd rekening met het overige verkeer.
Bij clubritten is het dragen van een valhelm verplicht.
Bij clubritten is het dragen van clubkleding verplicht op straffe van het schrijven van een stukje in ons clubblad ‘Tour-uit’.
Het clubmotto is en blijft: Samen uit samen thuis. Mocht er iemand het tempo niet bij kunnen houden, dan wordt er gewacht of iemand anders rijdt samen met de achterblijver terug.