• Een verslag van de openingsrit, de afsluitende rit en alle weekendritten daartussen hebben jullie inmiddels kunnen lezen in de laatste Toeruit. Wij hebben geprobeerd deze weekendritten in een soort logboek samen te vatten.
 • Zoals jullie hebben kunnen lezen, heeft de TC in 29 weekenden diverse routes aangeboden. In totaal kon daarbij bijna 3.000 km worden gereden. Bij al deze activiteiten waren er gemiddeld 11.8 WTC’ ers aanwezig.
 • Een paar uitgangspunten bij deze ritten waren en blijven:
  • De afstand ligt rond de 100 km met een koffiestop op ongeveer de helft van de route.
  • Iedereen moet het tempo kunnen volgen en als dat niet het geval is zal de snelheid van de groep moeten worden aangepast.
  • Er zullen verschillende niveaus blijven. Afgelopen seizoen heeft zich dat opgelost door de hele groep tot de koffie bij elkaar te houden.
  • De zondag rondjes zullen in de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus weer beginnen om 08.30 uur.
  • De zondag rondjes in de maanden maart en september beginnen om 09.00 uur.
 • We hebben afgelopen seizoen enkele nieuwe routes met nieuwe koffieadresjes aan kunnen bieden.
 • We hebben een tweetal ritten naar onze ‘buitenleden’ in Heerde en Amersfoort georganiseerd. Met dank aan Heinz en Paul.
 • We zijn er inmiddels achter gekomen dat de animo van leden om zich bij voorinschrijving voor een tocht aan te melden, steeds minder wordt. Ook willen de meesten het liefst op een zondag gewoon vanaf Wieleman vertrekken. Dit i.p.v. eerst met een auto naar een verder gelegen startplaats te rijden. De TC zal bij het voorstellen van tochten daarmee rekening houden.
 • Over onze trainingsritten op dinsdag en donderdag het volgende.
 • We hebben inmiddels in de afgelopen seizoenen 32 trainingsroutes gecontroleerd en eventueel aangepast. Nog 4 routes moeten worden bekeken. E.e.a. kan men terugvinden in het nieuwe routeboekje 2018.
 • Afgelopen seizoen wilden we de B ploeg een nieuwe start laten maken. D.w.z. onder leiding van Berruw konden B rijders op de donderdagavond een training volgen waarbij de snelheid rond de 28 km/per uur zou liggen. Van deze mogelijkheid is niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Wij vragen ons af of hier überhaupt animo voor is? Blijft onverlet dat niemand alleen hoeft te rijden en dat er ter plaatse bij aanvang van een training, voor een passende oplossing wordt gezorgd.
 • Afgelopen seizoen hebben we gelukkig geen grote incidenten of valpartijen meegemaakt. Maar bij grote opkomst tijdens trainingsritten zal er vanwege  veiligheid en om de overlast voor anderen te beperken, gesplitst moeten worden. Dit kan inhouden dat een bestuurslid of een TC-lid aangeeft om te splitsen. Zonder nu een maximaal aantal rijders te willen noemen zullen we ons gezonde verstand moeten gebruiken. Splitsen kan ook inhouden dat bij een grote trainingsopkomst er A-rijders verdeeld worden over de twee groepen. Ook tijdens een rit kan er alsnog gesplitst worden. Dit alles i.v.m. met de veiligheid voor onszelf en voor andere weggebruikers.